TPCC – פאנל תיירות בנושא שינויי אקלים משיק את Beyond the Horizon

התמונה באדיבות g.lipman
התמונה באדיבות g.lipman

סדרת צלילה עמוקה גיליון 1 – פרופ' הרולד גודווין, מחבר הספר TPCC Horizon Paper

דיון ער על דחיפות הפעולה במשבר האקלים, על רקע הסטוק של TPCC 2023.

הוא מתמקד בנייר TPCC Horizon של פרופ' גודווין, על מדוע מגזר התיירות חייב לשלב טוב יותר את המציאות של גבולות פלנטריים בפעולותיו. זה גם בוחן את הישימות של כלכלה סופגניות של קייט רוורת' כמדריך לפעולה ברמת יעד התיירות.

הורד את הראיון המלא בכתובת tpcc.info.


(eTN)| פרסום מחדש של רישיוןתוכן דואר